Nasza oferta

Prowadzimy działalność w obszarze procesu budowlanego na każdym jego etapie, tzn.: przedprojektowym, projektowym, wykonawczym oraz kontrolno-doradczym w okresie "życia" obiektu budowlanego.
Oferta nasza skierowania jest głównie do:
• Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic;
• Zarządców i Administratorów Nieruchomości (tu zapraszamy do kompleksowej współpracy);
• Inwestorów prywatnych zainteresowanych wspólną drogą i naszą "opieką" w niełatwym procesie
  budowy wymarzonego domku;
• Spółdzielni Mieszkaniowych;
• Instytucji Budżetowych.

Nie mamy aspiracji konkurować z wielkimi biurami projektowymi, czy też potężnymi zbiurokratyzowanymi firmami wykonawczymi. Funkcjonujemy w wybranym przez nas segmencie rynku i jest nam tutaj dobrze :)

Główny, dotychczasowy obszar wykonawstwa budowlanego to:
1. Roboty termomodernizacyjne budynków wielorodzinnych
2. Budowa domów jednorodzinnych
3. Roboty remontowe wielobranżowe

Prowadzimy działalność:
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (reprezentującego interesy Inwestora w
    procesie budowlanym)
2. Koordynacja robót i kierowanie robotami budowlanymi
3. Przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych
4. Doradztwo techniczne oraz doradztwo z zakresu przepisów prawa budowlanego oraz innych
    przepisów z obszaru budownictwa

W zakresie dokumentacyjnym opracowujemy:
1. Prace przedprojektowe:
• wnioski o wydanie decyzji administracyjnych
• koncepcje programowo-przestrzenne
• programy inwestycji
• programy funkcjonalno-użytkowe
• audyty energetyczne i remontowe

2. Prace projektowe:
• projekty budowlane (ze wszystkimi uzgodnieniami i sprawdzeniami)
• projekty wykonawcze

3. Opracowania kosztowe
• zestawienia kosztów obiektów (ZKO)
• zestawienia kosztów zadań (ZKZ)
• kosztorysy (inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze)
• przedmiary robót

4. Opracowania uzupełniające
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
• ekspertyzy i opinie techniczne
• protokóły kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
• inwentaryzacje budowlane i instalacyjne
• inwentaryzacje zieleni
• wizualizacje
• świadectwa charakterystyki energetycznej

Realizacja: Neteris