O nas

Prowadzimy działalność w obszarze procesu budowlanego na każdym jego etapie.

Naszym mottem są słowa: "KOMPLEKSOWO W BUDOWNICTWIE". Mamy bowiem zarówno kwalifikacje, doświadczenie, jak również (a może przede wszystkim) umiejętności i chęci do przeprowadzenia naszych partnerów przez trudną drogę procesu inwestycyjnego od etapu przedprojektowego aż do wybudowania obiektu budowlanego.

Oferujemy usługi zarówno w zakresie doradczym, kontrolnym, jak również praktyki projektowej i wykonawstwa budowlanego. Dla obiektów istniejących prowadzimy kontrole ich stanu technicznego wypełniając wymagania prawne, jednocześnie dbając o rzetelną ocenę struktury obiektu.

Współpracujemy z podobnymi nam biurami i firmami wykonawczymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować profesjonalną dokumentację oraz wykonać rzetelnie roboty budowlane w każdej specjalności oraz branży.

Pracujemy dla Inwestorów prywatnych oraz wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Na każdym etapie współpracy często reprezentujemy naszych Inwestorów przed organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją procesu budowlanego.

Prowadzimy kontrole stanu technicznego (roczne i pięcioletnie) obiektów budowlanych. Pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, prowadzimy budowy własne oraz kierujemy budowami innych wykonawców pełniąc funkcje kierownika budowy (robót), a także prowadzimy nadzory autorskie przy wykonywaniu obiektów na podstawie naszych projektów. Zajmujemy się doradztwem technicznym, a także doradztwem z obszaru prawa budowlanego.

Realizacja: Neteris