Remont placu MENRemont placu głównego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25 w Warszawie.
Remont polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z płyt granitowych koloru grafitowego z pozostawieniem zabytkowego wzoru z granitowych płyt szarych.
Jednocześnie celem remontu było wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku.
W trakcie realizacji robót okazało się, że na placu zalegają grunty wysadzinowe uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w związku z czym wykonana została wymiana gruntu na całej powierzchni placu do głębokości przemarzania.
Koordynacja i kierowanie robotami budowlanymi w następującym zakresie:

- Rozbiórka płyt granitowych ułożonych według określonego wzoru
- Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wypełniającej powierzchnie między płytami granitowymi
- Rozbiórka podbudowy
- Odkrycie ścian fundamentowych budynku po obwodzie
- Wykonanie izolacji przeciwwodnej (MAPEI PLASTIMUL 2K SUPER)
- Wykonanie izolacji termicznej (styropian KNAUF Therm EXPERT Hydro F 100 ? 35)
- Wymiana gruntu na całej powierzchni placu
- Roboty towarzyszące
- Montaż słupka hydraulicznego wjazdu
- Wykonanie nowego odwodnienia liniowego
- Zabezpieczenia rurami typu AROT istniejących instalacji teletechnicznych
- Odtworzenie instalacji odgromowej
- Wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej
- Wykonanie nowej nawierzchni granitowej z odtworzeniem wzoru z szarych płyt granitowych

Realizacja: Neteris